Visie van de jeugdopleiding

A. Amusement

Als iedereen in de kringloop van het opleiden zich amuseert en ook plezier uitstraalt zal ook de ontwikkeling van de spelers vlotter en sneller verlopen. Zowel spelers, opleiders als begeleiders moeten ‘plezier’ beleven aan het proces waarbij ze betrokken zijn.
De factor amusement moet als een rode draad doorheen de jeugdopleiding lopen, dit zowel horizontaal als verticaal. Het wordt alvast een belangrijke factor in het sportief welslagen van onze werking.

B. Harmonie

Spelers worden niet alleen goede voetballers door de specifieke voetbaltraining.
Het ontwikkelen van een middelmatige, goede tot uitstekende speler kenmerkt zich in verschillende fases die in combinatie staan met verschillende domeinen. Met andere woorden : spelers krijgen bij ons een veelzijdige opleiding met de sportieve peiler als hoofdbrok. Het mentale, de gezondheid en vele andere peilers worden hierin geïntegreerd. Elk met afzonderlijk beschreven doelstellingen.
Op deze manier kunnen we efficiënt onze missiedoelen (tussenstation, eindstation en sociaal station) nastreven en bereiken.

C. Ontwikkeling

Ontwikkeling van de tactische, technische en fysische component staat hier natuurlijk centraal. Deze zijn ontegensprekelijk en onvoorwaardelijk met elkaar verbonden om enigszins tot een complete voetballer uit te groeien. Door deze componenten met
creativiteit, handelingssnelheid en mentaliteit te verbinden, verkrijg je als eindproduct een matige, goede of uitstekende voetballer.  Het is aan de opleidingscel van de club en daaraan verbonden de trainers en het jeugdbestuur om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Bij SWH-jeugd staat het individu centraal, niet de ploeg. De speler wordt bij ons individueel ontwikkelt en leert op onze manier in een team spelen.
Wij bieden naast het standaardcircuit vanaf september 2009 twee andere pakketten aan : een gevorderd circuit en een recreatief circuit. Op deze manier proberen wij de weg naar het eerste elftal sneller, maar vooral doelgerichter te maken om zo onze missiedoelen na te streven en te bereiken.

Kwaliteit x kwaliteit geeft, ongeacht de leeftijd, extra kwaliteit !